ماااااماااااان

بدون عنوان

پندها 💎داشتن ۶چیز معادل همه دنیاست↯ 1⃣ غذاے گوارا 2⃣ فرزند صالح 3⃣ زن مورد پسند 4⃣ سخن متین 5⃣ عقل ڪامل 6⃣ بدن سالم مشکل گشای معنوی ۲۲۲   ...
9 مرداد 1396

روانشناسي فرزند

بچه ها قرار نیست بین پدر و مادرها قرار بگیرند: پدر و مادرها به عنوان عضو واحد رابطه ویژه ای با فرزند خود برقرار میکنند. اگر اجازه دهید فرزندتان میان شما و همسرتان قرار بگیرد، اگر مرتب طرف فرزندتان را بگیرید و اگر مرتب خواسته (نه نیاز) فرزند خود را به خواسته همسر خود ترجیح بدهید، نه تنها رابطه زناشویی خود را خدشه دار می کنید، بلکه به فرزند خود آسیب زیادی خواهید زد.
9 مرداد 1396
1